Copy
Nordiska nyheter / Skolor och bibliotek är Föreningen Nordens nyhetsbrev, som vänder sig till alla som intresserar sig för frågor som rör utbildning, skol- och biblioteksverksamhet. Med nyhetsbrevet får du information om vad som händer inom området utbildning och folkbildning i Norden med utgångspunkt i Sverige.

 
View this email in your browser

Så jobbar vi i Norden för att motverka skolavhoppen – ny rapport


Nordens välfärdscenter har nyligen släppt en rapport med goda exempel om insatser för att minska skolavhopp i de nordiska länderna. 
– Att klara gymnasiet har blivit allt viktigare för ungas möjligheter på arbetsmarknaden, säger projektledare och författare Jenny Tägtström. Studier visar att skäl som mobbning, avsaknad av pedagogiskt stöd och psykisk ohälsa är vanliga orsaker till avhopp. Det gör det om möjligt än mer angeläget att arbeta för alla ungas rätt till en utbildning. 
En del av aktiviteterna som beskrivs i rapporten har bedrivits som enskilda projekt och andra har varit del av stora nationella satsningar. Insatserna kommer från hela Norden och har valts ut på grund av deras goda resultat, innovativa karaktär eller generella inspirationsvärde.

Finansiering och de yttre förutsättningarna för verksamheterna varierar. I Sverige genomförs många projekt inom ramen för Europeiska socialfonden, i Danmark finns en särskild pott som varje år går till olika satsningar till sociala, hälso- och arbetsmarknadsrelaterade insatser, den så kallade Satspuljen. 

Samtliga goda exempel har plockats från webbportalen Nordisk kunskapsbank om skolavhopp, ett projekt som pågick mellan 2013-2016. Kunskapsbankens uppgift var att hitta och beskriva goda exempel på insatser för att hjälpa unga att klara studierna. Kunskapsbanken drevs av Nordens välfärdscenter på uppdrag av Nordiska ministerrådet.
Rapporten Nordic Projects to Combat School Dropout – Good practice in helping young people complete upper secondary education finns tillgänglig på engelska och går att beställa eller ladda ner gratis från Nordens välfärdscenters hemsida www.nordicwelfare.org.
Om Nordens välfärdscenters arbete om unga
Nordens välfärdscenter, NVC, har under flera år lyft frågan om ungas utsatthet i förhållande till arbetsmarknad och studier.  NVC är en institution under Nordiska ministerrådet och arbetar med välfärdsfrågor i ett nordiskt perspektiv och på uppdrag av de nordiska regeringarna. Centret fungerar som ett nav för nordiska aktiviteter, arrangerar konferenser och tar fram och sprider ny kunskap på olika teman i Norden.

Unga in i Norden – psykisk hälsa, arbete, utbildning

Projektet Unga in i Norden fokuserar på ungdomar som lider av eller riskerar psykisk ohälsa, samt deras situation i skolan och senare övergång till arbete och egen försörjning. Ytterligare ett viktigt tema i projektet är förtidspensionering och sjukpension på grund av psykisk ohälsa bland unga vuxna.

Vad behöver beslutsfattare i de nordiska länderna investera i för att förbättra välfärden för Nordens unga? Nordens Välfärdscenters projekt Unga in i Norden har på uppdrag av Nordiska ministerrådet tagit fram konkreta förslag på vad samhället behöver förändra och presenterar verksamheter och projekt som visat sig skapa förutsättningar för unga att ta ett steg in i samhället genom antingen studier eller arbete. 
 

Publikationer från Unga in i Norden

Projektet Unga in i Norden är på uppdrag av Nordiska Ministerrådet och startade våren 2014. Projektet har producerat flera intressanta rapporter. Rapporterna markerade med * innehåller policyrekommendationer.

In focus– Mental health among young people (2016) *
Rapporten lyfter elva noga utvalda verksamheter i Norden som är utvärderade och som har bra resultat i arbetet med unga. Rapporten bygger på intervjuer med unga, projektledare och praktiker. Verksamheterna som beskrivs i rapporten kan ses som ”Best Practice”. Vi visar vad unga i de studerade verksamheterna ser som framgångsfaktorer i rapporten.
Skolelevers psykiska hälsa (2015) *
Rapporten beskrivs skolelevers psykiska ohälsa i Sverige med utblickar mot andra nordiska länder, och med fokus på vilka förändringar som ägt rum under de senaste decennierna. I rapporten lyfts det starka sambandet mellan psykisk ohälsa och prestationer i skolan.
Unga vuxna med nedsatt arbetsförmåga – en beskrivning av trygghetssystemen (2015)
En kartläggning av hur socialförsäkringssystemen är organiserade i de nordiska länderna. Ett genomgående tema i rapporten är att unga vuxna som hamnar i förtidspension / aktivitetsersättning måste ha en trygg ekonomisk bas först innan rehabilitering är möjlig.
Creating participation and change for youth with mental health problems (2016) *
En undersökning av hur olika nordiska välfärdstjänster i Danmark och Sverige arbetar tvärsektoriellt med syfte att skapa delaktighet och stödja unga vuxna med psykiska problem.
Når noen må ta regien (2016) * 
Rapporten ger en inblick i situationen på Island, Färöarna och i Norge för ungdomar mellan 16-29 år, som kämpar med psykiska problem och som har utmaningar med att slutföra sin utbildning och komma in på arbetsmarknaden.
When someone has to take charge
Rapporten ger en inblick i situationen på Island, Färöarna och i Norge för ungdomar mellan 16-29 år, som kämpar med psykiska problem och som har utmaningar med att slutföra sin utbildning och komma in på arbetsmarknaden.
Relationship between young people and welfare services (2016) *
Rapporten identifierar tre huvudkategorier inom Neets gruppen och kopplar dessa kategorier till välfärdssektorn. I rapporten diskuteras också hur tjänsterna kan anpassas och omorganiseras för att bättre möta  olika livssituationer och behov i gruppen.
Vem gör vad i Norden kring unga som riskerar att utveckla eller redan lider av psykisk ohälsa? (2016)
En snabbguide i vem som arbetar med frågorna i respektive land eller självstyrande område i Norden, samt en generell genomgång av hur situationen ser ut för unga som riskerar psykisk ohälsa och utanförskap.
Vi arbetar med unga i Norden (2015)
En kartläggning av institutioner, myndigheter och organisationer med fokus på psykisk hälsa, arbete och studier i Norden.
Policyrekommendationer (2016)*
Unga in i Nordens policyrekommendationer

Rekommendationerna finns sammanställda på följande språk:
finska
svenska
norska
danska
isländska
Unge, udenforskab og social forandring. Nordiske Perspektiver *
Trine Wulf-Andersen, Reidun Follesø & Terje Olsen, red. (2016):. København: Frydenlund Academic.

Beställ eller ladda ner publikationerna från Nordens Välfärdcenters hemsida: www.nordicwelfare.org

Beställ

Fira Finland med att läsa!


I år fyller det självständiga Finland 100 år. Eftersom temat för jubileumsåret är Yhdessä-Tillsammans, vill jag inbjuda hela den nordiska familjen till att uppmärksamma Finland både hemma och på arbetsplatserna, vare sig man arbetar med barn eller vuxna.

Skola och bibliotek
Den nya läroplanen för grundskolan som gradvis tagits i bruk i Finland hösten 2016 poängterar bl a  inlärning utanför klassrummet. Samarbete mellan skola och bibliotek är ingenting nytt. Men nu lyfts bibliotekets roll som en naturlig lärmiljö fram. Här kan eleverna på ett nytt och spännande sätt t ex genom spel och med hjälp av olika manicker lära sig allt från litteratur och bibliotekskunskap till mediefostran, informationssökning, källkritik och problemlösning. Här finns dessutom böckerna att låna, läsa och samtala om.
Är bokryggspoesi bekant för dig? Bokryggspoesiverkstäder på bibliotek är väldigt populära, alla ålders barn njuter av att få släppa fantasin lös och skapa själva! Genom att strosa på biblioteket och leta efter spännande titlar skapar man sin egen konst och dessutom blir biblioteket bekant. Efteråt är det både roligt och intressant att lyssna på varandras dikter. Passa också på att ta en bild på dikterna och jobba vidare på dem i skolan. Eller varför inte skicka en vändags- eller en födelsedagshälsning till Finland 100 år? 
Bibliotekarierna i all ära, men ibland får barnen de bästa boktipsen av varandra. Det lönar sig att bekanta sig med Estrids bokklubb som är en videoserie om intressanta diskussioner om barnböcker, med barnboksförfattare och barnboksillustratörer, en skattkista för lärare och elever som letar efter inspiration.

 
Läsutmaningar
Utmana dina kollegor att tillsammans delta i någon läsutmaning.  Den finlandssvenska läsutmaningen 2017 har fått mycket uppmärksamhet i de finska medierna, men också Helmets läsutmaning för barn och ungdomar är finurlig. Posta gärna vad du läst på #fisvläsutmaningen2017!
Ifall du behärskar finska och om Finland och finländarna under de senaste hundra åren intresserar dig kan du blicka bakåt och komma med på läsresan 101 kirjaa där man valt ut en bok för varje år Finland varit självständigt. Några av ursprungsverken är på svenska, men också många finns översatta till svenska.
 
Det finns en bok för alla
Förutom barn, mår även vuxna bra av högläsning. Överraska dina kollegor och läs högt ur en novell eller diktsamling under eftermiddagsfiket. Eller plocka med en finsk titel till nästa bokcirkelträff. 
Litteraturen i allmänhet och högläsning i synnerhet kan skapa en känsla av samhörighet samtidigt som böckerna vi läser ger oss ny kunskap, nya upplevelser och hjälper oss att bättre förstå omvärlden. Därför skall vi vara stolta över våra bibliotek och det faktum att de är en viktig och levande del av det Nordiska samhället. Besök gärna biblioteket och se vilka möjligheter och upplevelser det har att erbjuda! Läs med och för varandra, för visst är det så att med god läskunnighet kommer man långt!

 
Mikaela Wickström
Bibliotekarie på Nordisk Kulturkontakt

Estrids bokblogg http://estridsbokklubb.ratata.fi/blogg/

Den finlandssvenska utmaningen https://svenska.yle.fi/artikel/2017/01/02/klarar-du-av-den-finlandssvenska-lasutmaningen

Helmets läsutmaning för barn- och ungdomar: http://www.helmet.fi/sv-FI/Barn/Bibban_just_nu/Helmets_lasutmaning_for_barn_och_ungdoma(122268)

101 kirjaa http://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/01/03/valitsimme-kirjan-jokaiselta-itsenaisyyden-vuodelta-minkalainen-kuva-suomestaVi får ungdomar att snacka allvar på nätet


Vilka lagar och regler gäller egentligen online? Den kunskapen har Nätaktivisterna spridit till över 4 500 ungdomar. Nu tar vi utbildningen vidare.


Med interaktiva och roliga övningar ger Nätaktivisterna ungdomar de praktiska verktygen som behövs för att motarbeta hat och hot på nätet. Jobbar du med ungdomar eller är ung själv? Vill du att din organisation, skola eller ditt företag ska arbeta mer med källkritik, yttrandefrihet och antirasism? Boka Nätaktivisternas utbildning på Ung Media Sveriges hemsida. ungmedia.se/nataktivisterna


Vær med, når nordiske skoleklasser
sætter plasten på plads!

I 2050 vil der være mere plastik i havet end fisk, hvis ikke vi gør noget ved problemet. Det er dog heldigvis nemt at gøre en stor forskel – og flere hundrede nordiske elever er allerede i gang. Deltag med din skoleklasse i ’Det nordiske Plastkapløb’ inden 23. marts 2017 og sæt fokus på udfordringerne med plastik i naturen på Nordens største læringssportal, www.nordeniskolen.org.

’Det nordiske Plastkapløb’ går i alt sin enkelthed ud på at sende sin klasse ud i naturen. På 15 minutter skal eleverne samle så meget plast som overhovedet muligt og tage det med tilbage til skolen. Her tages et godt billede af det indsamlede plastaffald, som uploades på www.nordeniskolen.org. Klassen dyster nu mod andre nordiske klasser i konkurrencen om 5000 DKK til klassekassen.

For at understøtte ’Det nordiske Plastkapløb’ lancerer Norden i Skolen-portalen samtidigt et helt nyt undervisningsmateriale om netop udfordringerne med plastik-materialet, mikroplast i havet og i vores maver. Materialet er tilgængeligt på otte nordiske sprog, hvilket åbner op for en unik dialog på tværs af de nordiske lande. Alle materialer er gratis. Brug kræver blot, at du som lærer opretter dig som bruger på portalen www.nordenskolen.org.  

Norden i Skolen forvaltes af Foreningerne Nordens Forbund. ’Det nordiske Plastkapløb’ er støttet af Nordisk Ministerråd.

Læs mere på http://nordeniskolen.org/sv/det-nordiska-plastloppet/.

Nordisk Sprogkoordination gør sprog-
samarbejdet synligt, levende og relevant


Nordisk Sprogkoordination har ansvaret for at gøre ambitionerne i Nordisk Ministerråds sprogpolitik til virkelighed, blandt andet gennem tilbud til skoler, netværk og andre centrale aktører på sprogområdet. 

Kurser for skolelærere i dansk, norsk og svensk; undervisningsmateriale om tv-serien SKAM og events som Nordisk Sprogfest i Europæisk Kulturhovedstad Aarhus i september i år – det er nogle af de mange konkrete initiativer, som Nordisk Ministerråd løbende sætter i værk for at styrke sprogfællesskabet og sprogforståelsen i Norden: 
I Nordisk Sprogkoordination har vi ansvaret for at understøtte Nordisk Ministerråds sprogpolitiske mål og de nationale indsatser på samme områder. Vi arbejder med en bred palet af forskellige aktiviteter, for sprogområdet er et felt, der spænder meget bredt – fra at øge især børn og unges evne til at forstå talt dansk, norsk og svensk, over brugen af engelsk på universiteterne, flersprogede borgeres vilkår osv., til Norden som foregangsregion med en sprogpolitik, der understøtter et åbent og demokratisk samfund – blot for at nævne nogle. 

Sådan arbejder vi
Konkret arbejder vi blandt andet med at udvikle værktøjer og strategier, som hjælper lærere med at integrere undervisningen i nordiske sprog i skolens hverdag. Vi kanaliserer midler til initiativer, der giver lærerstuderende en dosis nordisk sprog og kultur; vi støtter op om de nordiske og nationale netværk, der arbejder med sprogpolitik, tegnsprog osv., og vi synliggør sprogsamarbejdet gennem f.eks. den store nordiske sprogfest, vi afholder i Aarhus til september. 
Sprogkoordinationen finansieres af Nordisk Ministerråd, og vi opererer fra Foreningerne Nordens Forbund i København. Vores arbejde kvalificeres af ekspertgruppen for det nordiske sprogsamarbejde, som er nedsat af Ministerrådet: Gennem faglige diskussioner med eksperter fra landene afdækker vi udfordringer og løsningsmuligheder i vores arbejde med at udvikle og synliggøre de nordiske sprog- og kulturfælleskaber. Sprog og kultur hænger nemlig tæt sammen; Skolen, der samler alle børn og unge, er et naturligt sted at lære sprog. Men meget af det, som danner børn og unge, sker uden for skolen: Kultur og medier er fyldt med sproglige virkemidler, og et samarbejde mellem uddannelses- og kultursektoren er derfor afgørende, hvis vi vil nå de unge med budskabet om, at det er både nyttigt og sjovt at forstå svensk, dansk og norsk.

Fremkaldervæske for gode historier, samarbejder og projekter
Overordnet er vores ambition at være fremkaldervæske for de mange gode historier, der findes om samarbejdet indenfor nordisk sprog og kultur. Derfor stiller vi os til rådighed som en resurse for alle, der arbejder med nordisk sprogsamarbejde, og vi deler viden, muligheder og netværk  i hele Norden. 
En af vores vigtigste opgaver er også at koordinere samarbejdet med og mellem de centrale aktører og aktiviteter på sprogområdet. Her er de nationale foreninger Norden en vigtig spiller i vores indsats for at få spredt viden om muligheder for samarbejde og projektstøtte til alle relevante aktører. Samtidig med at foreningerne i sig selv dygtige aktører på sprogområdet med tilbud om kurser og inspiration. Det skaber vigtige synergieffekter, og vi ser et stort potentiale i at styrke vores samarbejde med de nationale Foreninger Norden – blandt andet i forbindelse med de spændende planer for Nordisk Sprogfest i Aarhus, som vi allerede er godt i gang med. 
Anna Enemark, leder af Nordisk Sprogkoordination
I Nordisk Sprogkoordination arbejder vi blandt med: 
  • Norden i skolen – en nordisk læringsportal til lærere i folkeskolen og gymnasiet, læs mere på www.nordeniskolen.org
  • Nordkurs – sommerkurser på universitetsniveau i Nordens sprog, litteratur og kultur. Kurserne tilbydes i dansk, finsk, finlandsvensk, færøsk, grønlandsk, islandsk, norsk og svensk. 
  • ’Perlekurser’ – kurser for lærerstuderende i nordisk sprog og kultur.
  • Nordiske sprogpiloter – en efteruddannelse for lærere i dansk, norsk og svensk i grundskole og gymnasium, som ønsker at styrke deres kompetence i nabosprogsdidaktik.
  • Netværk – blandt andre Nordspråk – et netværk for nordiske modersmålslærerforeninger; Nordisk parallelsprogsnetværk; netværk for tegnsprog, samt netværk for sprognævnene i Norden.
Se mere på www.sprogkoordinationen.dk 
Anna Enemark (leder) anna@fnfnorden.org

Bonusinfo: Nordplus giver økonomisk støtte til mange forskellige typer nordisk samarbejde, blandt andet på sprogfronten. Næste ansøgerfrist er 1. marts. Læs mere på http://nordplusonline.org .
Föreningen Norden grundades 1919 och är en politiskt och religiöst obunden organisation, öppen för alla som vill engagera sig och jobba med nordiska frågor och nordiskt samarbete.
Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?
Fyll i formuläret!
 
Copyright © 2017 Föreningen Norden, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp